Geoinquiets

A Catalunya sóm unes quantes ànimes inquietes amb dèria per la informació geogràfica i les noves tecnologies.

Posts Tagged ‘#CORA

L’informe CORA, la desaparició de l’ICC i els mapes de l’IGN

La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques considera que existeixen duplicitats entre l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), i proposa tancar l’ICC en aquest informe CORA (PDF 6,89 MB).

Per tal de difondre les diferències existents entre la geoinformació d’ambdues institucions l’ICC ha publicat el Comparador de cartografia ICC-IGN, una aplicació web que vol posar de relleu el valor diferencial (en qualitat, precisió i grau d’actualització) dels mapes de l’ICC, i que s’ha mencionat, entre d’altres llocs, al blog de l’ACTIG (Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geospacial).

Examinant el comparador, amb l’ajuda de Firebug, es pot veure quines són les fonts de dades que s’utilitzen:

En el cas de la cartografia de l’ICC es fa servir el servei WMS anomenat “WMS/WMTS ràpids de cartografia ràster” amb un rang d’escales entre 1:1.500.000 i 1:1000 (per certes zones urbanes) per a la cartografia topogràfica, i entre 1:70.000 i 1:1.500 per a l’ortofotmapa tal i com s’explica a la pàgina “Detalls de les capes dels WMS/WMTS ràpids“.

En el cas IGN les capes provenen de la llista de serveis que proporciona el Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España i són:

  • la capa “mtn_rasterizado” de la “Cartografía raster”, descrita com “Capa de cartografía raster del IGN. Datos mostrados en función de la escala de visualización: – MTN1250: hasta 1:600 000. – MTN500: entre 1:600 000 y 1:180 000. – MTN200: entre 1:180 000 y 1:50 000. – MTN50: entre 1:50 000 y 1:20 000. – MTN25: desde 1:20 000”,   per al “Mapa Topogràfic IGN”
  • la capa “IGNBaseTodo” del “Mapa base de España”, descrita com “Grupo de capas que agrupa todas las capas de IGNBase. Rango de escalas de visualización:escalas mayores de 1:120.000.000” per a la “Base cartogràfica numèrica IGN”
  • el servei  ”Ortofotos PNOA máxima actualidad” per a la capa “Ortofotomapa PNOA-IGN”.

En cap d’aquestes capes dels serveis WMS es menciona la data de captura ni la data d’actualització d’aquesta informació, i el comparador web mostra les cartografies tal i com les respectives institucions les serveixen en Web Map Service (WMS).

L’impacte negatiu d’aquesta decisió política es fa palès quan s’examinen amb deteniment alguns exemples de les diferències més rellevants trobades amb el Comparador de Cartografia entre els productes de l’ICC i els de l’IGN.

La zona del port de Sant Feliu de Guíxols: a la cartografia IGN hi manca la informació relativa al passeig marítim.

errors SFG IGN

El barri antic de Girona: errors de tots tipus en la toponímia.

errors IGN Girona

El port de Badalona: simplement no apareix la infraestructura.

errors IGN Badalona

Vials antics i desconnectats a Calonge de Segarra: errors d’edició i de control de qualitat.

errors IGN Calonge de Segarra

Manca d’infraestructures i confusió amb les existents a l’Hospitalet de l’Infant: a la Base Cartográfica Numérica de l’IGN hi manca el vial de la A7, i el ferrocarril es simbolitza erròniament.

errors IGN Hospitalet de l'Infant

Desdoblament de la N-II a Riudellots de la Selva: l’antiga N-II es va desdoblar fa més de 8 anys.

errors IGN Riudellots

La zona del Fòrum de Barcelona: la depuradora, encara present al mapa de l’IGN, és anterior a l’any 2000.

errors IGN Barcelona Fòrum

La variant oest de Terrassa: no apareix la infraestructura, i en canvi hi ha tot de vials desconnectats.

errors IGN Terrassa

En definitiva una sèrie de despropòsits que desacrediten l’informe CORA , i que fan pensar que potser el que caldria tancar seria el propi IGN.

Si heu trobat altres exemples d’errors en la cartografia, ens els podeu fer arribar i els inclourem en aquest mateix post.

Written by rafroset

20 Desembre 2013 at 17:39

Arxivat a General

Tagged with , , , ,